New York, NY to Jacksonville, FL on 2023-05-28 Modify
  • 6:45PM 10:15AM 15h30m
  • 95 Canal St - New York, NY
    570 Busch Drive - Jacksonville, FL
  • 6:45PM 10:30AM 15h45m
  • 95 Canal St - New York, NY
    10420 Philips Hwy, Jacksonville, FL